Tilintarkastajan tietopaketti 2022

Tutustu kokoamaamme tilintarkastajan tietopakettiin ja valmistaudu kevään 2023 tilintarkastuksiin!

Valmistaudu kevään tilintarkastuksiin tutustumalla kokoamaamme tilintarkastajan tietopakettiin.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Valmistaudu tilintarkastuksiin

Tulevaa kiirekautta leimaavat niin epävarma taloustilanne kuin lisääntynyt etätyökin. Muutaman koronavuoden jälkeen myös muiden globaalien tapahtumien vaikutus talouteen näkyy niin tilinpäätöksissä kuin tilintarkastuskertomuksissakin.

Olemme koonneet tähän Tilintarkastajan tietopakettiin yhdistyksen suositukset, mallit ja muut sisällöt, joita saatat tulevien kuukausien aikana tarvita. Tietopaketti keskittyy tilintarkastukseen, mutta siitä voi olla hyötyä myös tilinpäätösten laatijoille. Osa linkeistä vie avoimille verkkosivuillemme, osa sisällöstä on jäsenkirjautumisen takana.

Toivotamme tietopaketin myötä menestyksekästä uutta vuotta ja tsemppiä kiirekauteen!

Tilintarkastajan valitseminen

Yhteisöjen ja säätiöiden on valittava tilintarkastaja. Vain pienimmät yhteisöt on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta. Tilintarkastajan valitsee yhteisön tai säätiön ylin päättävä elin, joka osakeyhtiöissä on yhtiökokous. Tilintarkastaja ei voi tehdä tilintarkastusta, jos häntä ei ole asianmukaisesti valittu.

Voit lukea lisää tilintarkastusvelvollisuudesta ja tilintarkastajan valitsemisesta täältä tai tutustua aiheeseen 10 kohdan muistilistan avulla.

Hallinnon tarkastus

Hallinto on yksi tilintarkastuksen kohteista. Siitä raportoidaan tarvittaessa antamalla huomautuksia tilintarkastuskertomuksessa.

Osana hallinnon tarkastusta tilintarkastajan on arvioitava myös pakotteiden noudattamista. PRH:n tilintarkastusvalvonta on antanut tilintarkastajille ohjeistusta asiasta. Konfliktiin liittyy myös eettisiä näkökulmia, joita IESBA on pohdiskellut ohjeessaan.

Tutustu viimeistään nyt myös suositukseemme osakeyhtiön hallinnon tarkastuksestaockså på svenska. Aiheesta syksyllä 2021 järjestetyn webinaarin tallenne on edelleen katsottavissa nettisivuillamme.

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Riskien tunnistaminen ja arviointi

Tilintarkastus alkaa hankkimalla asiakkaasta tietoa ja arvioimalla olennaisen virheellisyyden riskit tilinpäätöksessä. Tilikauteen 2022 kohdistuvissa tilintarkastuksissa riskien tunnistamiseen ja arviointiin sovelletaan uudistettua ISA 315 Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen -standardia.

Koostimme tilintarkastajille tietopaketin uudistuneesta ISA 315 -standardista (vaatii jäsenkirjautumisen). Voit myös ostaa tallenteen syksyllä 2021 pidetystä koulutuksesta Riskien tunnistaminen ja arvioiminen pk-yhteisön tilintarkastuksessa.

Liikevaihdon tarkastus

Liikevaihto on yksi tilinpäätöksen suurimmista ja tärkeimmistä luvuista, ja siksi tärkeää tarkastaa kunnolla. Tutustu suositukseemme 4/2021 liikevaihdon tilintarkastuksesta sekä bloggaukseen aiheesta.

Siitä, mikä kuuluu liikevaihtoon ja mikä ei, löytyy mielenkiintoinen artikkeli Tilisanomat-lehdestä 6/2022.

Vaihto-omaisuuden tarkastus

Vaihto-omaisuuden olemassaolosta ja kunnosta tilinpäätöshetkellä saa yleensä hankittua parhaiten evidenssiä osallistumalla asiakkaan inventaariin joko tilinpäätöshetkellä tai muuna hetkenä. Tutustu suositukseemme 5/2020 inventaariin osallistumisesta muuna kuin tilinpäätöspäivänä. Suositus sisältää myös päätöspuun, jonka avulla voit arvioida tarvetta osallistua inventaariin ja suunnitella tarkastukselle sopivan lähestymistavan.

Mikäli et pysty osallistumaan inventaariin lainkaan tai saa muulla tavoin hankittua riittävää määrää tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä, sinun on mukautettava tilintarkastuskertomustasi. Kertomuksen mukauttamisesta löydät ohjeita ja malleja Tilintarkastajan raportointi -julkaisusta.

Kirjanpidollisten arvioiden tarkastus

Kaikki tilinpäätökset sisältävät enemmän tai vähemmän johdon arvionvaraisuutta. Haastavassa taloustilanteessa arvioita liittyy erityisesti toiminnan jatkuvuuteen ja taseen erien arvostukseen. Arviot voivat olla kertaluonteisia tai toistuvia, jolloin ne vaativat säännöllistä uudelleenarviointia.

Kirjanpidollisten arvioiden tilintarkastuksessa ohjeistaa kansainvälinen ISA 540 -standardi, jossa muutama vuosi sitten tapahtuneisiin muutoksiin voit tutustua lukemalla artikkelimme Kirjanpidolliset arviot tilintarkastuksessa – standardi uudistui tai katsomalla maksuttoman videoluennon, joka on jäsentemme katsottavissa ST-Onlinessa, kohdassa Jäsenetu | Perusosa (vaatii jäsenkirjautumisen).  

Muistiotositteiden tarkastus

Tositetarkastus on olennainen osa tilintarkastuksen aineistotarkastusta. Sen lisäksi, että tositteita tarkastetaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä, niihin kohdistetaan tarkastustoimenpiteitä myös väärinkäytösriskin näkökulmasta. Erityisiä toimenpiteitä tarvitaan, koska tahattomien virheiden havaitsemiseksi suunniteltu tarkastus ei välttämättä riitä tahallaan tehtyjen virheiden eli väärinkäytösten havaitsemiseksi.

Erityisen muistiotositetarkastukseksi kutsutun toimenpiteen tavoitteena on vastata riskeihin siitä, että johto sivuuttaa kontrollit ja tilinpäätös on olennaisesti virheellinen johtuen tahallisesti epäasianmukaisesta viennistä tai oikaisusta. Tilintarkastajan pitää muutenkin pitää väärinkäytöksen riski mielessään ja harjoitettava ammatillista skeptisyyttä koko tilintarkastuksen ajan.

Olemme laatineet jäsenillemme Muistiotositetarkastus-suosituksen 1/2020 pääkirjanpitovientien ja muiden oikaisujen tilintarkastuksesta. Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi kaiken kokoisissa toimeksiannoissa.  

Lähipiirin tilintarkastus

Lähipiiriasioiden tarkastaminen kuuluu tilintarkastukseen sekä tilinpäätöksen että hallinnon tarkastuksen näkökulmasta. Tilintarkastajan pitäisi muun muassa

  • tiedustella lähipiiristä ja lähipiiritapahtumista johdolta
  • pysytellä tilintarkastuksen aikana tarkkaavaisena erityisesti sellaisten merkittävien lähipiiritapahtumien varalta, joista johto ei ole kertonut, tai jotka eivät kuulu asiakkaan tavanomaiseen liiketoimintaan
  • tarkastaa että lähipiiristä tilinpäätöksessä annettavat tiedot ovat oikein ja riittävät.

Tutustu suositukseemme 1/2022 lähipiirin tilintarkastuksesta. Voit myös ostaa tallenteen joulukuussa 2022 pidetystä koulutuksesta Lähipiiri: tunnista, löydä, arvioi!, joka kokoaa lähipiiritapahtumien tilintarkastuksessa tarpeelliset asiat ja säännökset kattavaksi kokonaisuudeksi.

Rahanpesun ja terrorismin estäminen tilintarkastuksessa

Tilintarkastaja on rahanpesulain mukaan ns. ilmoitusvelvollinen. Tämä tarkoittaa muun muassa, että

  • hänen on tunnistettava asiakkaansa
  • laadittava riskiarvio ja
  • ilmoitettava havaitsemastaan epäilyttävästä liiketoimesta viranomaiselle.

PRH valvoo tilintarkastajia myös rahanpesun estämiseen liittyen. Se on antanut tilintarkastajille ohjeen rahanpesun ja terrorismin estämisen suhteen.

Yhdistyksellä on myös oma suositus tilintarkastajan roolista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Suosituksen sisältämät liitteet, jotka on tarkoitettu vain jäsentemme käyttöön, löydät ST-Onlinesta kohdasta Jäsenetu | Perusosa (vaatii jäsenkirjautumisen).

Tilintarkastuksen raportointi

Toiminnan jatkuvuuden arviointi

Vallitseva geopoliittinen ja taloudellinen tilanne on aiheuttanut ongelmia monelle yhtiölle. Vaikutukset toimintaan ja sen jatkumisen mahdollisuuksiin ovat erilaisia eri toimialoilla ja eri yrityksissä. Johdon arvio toiminnan jatkuvuudesta vaikuttaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin ja sisältöön sekä tase-erien arvostukseen. Toiminnan jatkuvuus on huomioitava myös tilintarkastuksessa.

Julkaisimme vuonna 2020 koronapandemian puhjettua useita toiminnan jatkuvuutta käsitteleviä kirjoituksia, jotka ovat edelleen ajankohtaisia. Löydät nämä kirjoitukset verkkosivujemme Ajankohtaista-osiosta valitsemalla aihesanaksi ”korona”.

Tilintarkastajan on toisinaan mukautettava tilintarkastuskertomustaan toiminnan jatkuvuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi. Tilintarkastajan raportointi -julkaisun osasta 1 luvusta 2.6.1 löydät päätöspuun siitä, miten erilaisissa toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa tulisi raportoida.

Sähköinen allekirjoittaminen

Tilinpäätösten sähköinen allekirjoittaminen on yleistynyt viime vuosina huomattavasti. Sähköisissä allekirjoituksissa on eroja sen suhteen, kuinka luotettavasti allekirjoitettavan tiedoston eheys pystytään varmistamaan, ja miten allekirjoittajan henkilöllisyydestä varmistutaan. Lue lisää sähköisistä allekirjoituksista blogikirjoituksesta.   

Suosituksemme sähköisen tilinpäätösmerkinnän tekemisestä vuodelta 2018 on laadittu tilanteisiin, joissa allekirjoittamisessa käytetään vahvaa tunnistautumista, mutta siinä on paljon hyödyllistä tietoa myös muihin tilanteisiin. Pidämme vahvaa tunnistautumista hyvänä käytäntönä tilinpäätösten sähköisessä allekirjoittamisessa!

Tilintarkastuskertomusmallit

Tilintarkastustoimikunnan laatimat tilintarkastuskertomusmallit ja muut raportointimallit löytyvät Tilintarkastajan raportointi -julkaisusta. Word-muotoiset kertomusmallit löytyvät ST-Onlinesta kohdasta Jäsenetu | Perusosa. Löydät samasta paikasta myös toimeksiantokirjemallit ja vahvistusilmoituskirjemallit.

Julkishallinnon tilintarkastajien työryhmän laatimat kertomus- ja muut mallit löytyvät myös ST-Onlinesta kohdasta Jäsenetu | Perusosa. Olemme myös julkaisseet suosituksen julkishallinnon mukautetuista kertomuksista.

Aina, jos aiot mukauttaa tilintarkastuskertomusta, sinun tulisi keskustella mukautuksesta asiakkaan kanssa etukäteen. Asiakkaalle on myös annettava mahdollisuus korjata havaitut virheellisyydet tilinpäätöksessä.  

Joskus tilintarkastuskertomuksen sisältöä voi olla tarpeen selittää asiakkaalle. Tässä sinua voivat auttaa blogikirjoitukset Näin luet osakeyhtiön tilintarkastuskertomusta sekä sekä Näin luet mukautettua tilintarkastuskertomusta. Apua vahvistusilmoituskirjeen merkityksen ja sisällön selittämiseen saat tästä kirjoituksesta: Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle.

Asiakaskommunikaatio  

Vaikka tekisit tilintarkastuksen kokonaan etänä, on sinun kommunikoitava asiakkaan kanssa tietyistä asioista. Kommunikaatio voi tapahtua etänä esimerkiksi Teamsilla tai Skypellä, puhelimitse tai sähköpostilla.  

Mitä haastavampia asioita tarkastuksessa tulee vastaan, sen tärkeämpää niistä on keskustella asiakkaan kanssa avoimesti, selkeästi ja hyvissä ajoin. Kommunikaatio tarkastuksen alkuvaiheessa auttaa sinua arvioimaan riskejä ja tunnistamaan asioita, joita luvuista ja tilinpäätöksen tiedoista ei voi päätellä. Kommunikaatio on myös tapa tuoda tilintarkastuksen merkitystä esiin ja tuottaa asiakkaalle lisäarvoa!

Lue artikkeli haastavista kommunikaatiotilanteista!

Tilintarkastuksen dokumentointi

Kaiken kiireen keskellä sinun pitäisi ehtiä myös dokumentoimaan tekemäsi tarkastus riittävällä tasolla. Dokumentoiminen on osa tilintarkastusta ja toimii yleensä myös pohjana seuraavan vuoden tarkastukselle. Dokumentaation perusteella sisäiset ja ulkoiset laadunvalvojat arvioivat tehtyä tarkastusta jälkikäteen.

Tilintarkastuksen dokumentoimiseen tarkoitetut STanssi-työkirjat päivitettiin syksyllä 2022. Suuri osa muutoksista liittyi uudistettuun ISA 315 -standardiin, mutta useita muitakin muutoksia ja parannuksia on tehty. Lue lisää.

Muistathan dokumentoida myös tilinpäätösasiakirjan tarkastuksen ja ns. prikkauksen. Lue prikkaamisesta blogikirjoitus keväältä 2021.

Sisäinen laadunvalvonta

Tilintarkastusyhteisöjen, joihin myös yksin toimivat tilintarkastajat tässä yhteydessä lasketaan, on luotava oma sisäinen laadunhallintajärjestelmä. Laadunhallintajärjestelmää koskevat standardit uudistuivat, ja uuden ISQM 1 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä olisi ottaa käyttöön 15.12.2022.

Olemme laatineet jäsentemme käyttöön työkirjan laadunhallintajärjestelmän dokumentoimiseen. Työkirja pohjautuu kansainvälisen laadunhallintastandardin ISQM 1 vaatimuksiin. Työkirja on tarkoitettu ensisijaisesti yksin toimivalle tilintarkastajalle, mutta se soveltuu pohjaksi myös muille pienille tilintarkastustoimistoille.

Voit aloittaa tutustumisen uudistuneisiin standardeihin myös vaikka artikkelisarjamme ensimmäisestä kirjoituksesta Tilintarkastajan laadunhallintajärjestelmä kansainvälisten standardien ja tilintarkastuslain mukaan.

Muita hyödyllisiä linkkejä

Kirjanpidon tarkastus on osa tilintarkastusta. KILA antoi vuonna 2021 yleisohjeen kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista.

Tutustu myös muihin yhdistyksen antamiin suosituksiin! Täältä löydät kaikki yhdistyksen antamat suositukset >

Muutama linkki muihin ajankohtaisiin kirjoituksiin nettisivuillamme:  

Lisää samasta aiheesta

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top